>> H O M E
>> V O O R S T E L L I N G
>> D I E N S T E N
>> T E A M
>> T A R I E V E N
>> N I E U W S
>> C O N T A C T
Van Hoorebeke BVBA

ADVOCATEN-VENNOTEN   

> KAREL VAN HOOREBEKE (karel.vanhoorebeke@vanhoorebeke.be)

 • Mr. Karel Van Hoorebekestudies:
  Master in de Rechten (Universiteit Gent)
  Master in Maritiem Recht (Université Libre de Bruxelles)
 • carrière:
  Advocaat aan de Balie Gent sinds 1974
  Oprichter Van Hoorebeke Advocaten
  Gemeenteraadslid te Gent (1987-1992)
  Federaal Volksvertegenwoordiger (1995-2003)
  Ereconsul van de Republiek Belarus met als consulair ressort het Vlaams Gewest (2009-)
 • lidmaatschap:
  Bestuurslid Vereniging voor Gentse Havengebonden Ondernemingen (VEGHO)
  Lid van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Oost-Vlaanderen
  Lid van het Vlaams Instituut voor Zeerecht
  Lid van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Rusland en Belarus
  Lid van de International Club of Flanders
 • publicaties:
  "Het statuut van het kanaal Gent-Terneuzen", R.W. 1981-1982, 2711-2740
 • domeinen:
  Handelsgeschillen en handelscontracten
  Vennootschapsrecht en M&A
  Maritiem recht en transportrecht

> REBECCA DENYS (rebecca.denys@vanhoorebeke.be)
 • Mr. Rebecca Denysstudies:
  Master in de Rechten (Universiteit Gent)
 • carrière:
  Advocaat aan de Balie Gent sinds 2000
  Vennoot Van Hoorebeke Advocaten sinds 2008
 • domeinen:
  Publiekrecht, overheidsopdrachten en bouwrecht
  Onroerend goed
  Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

> FRANK VERHAEGEN (frank.verhaegen@vanhoorebeke.be)
 • Mr. Frank Verhaegenstudies:
  Master in de Rechten (Universiteit Gent)
  Postgraduaat Vennootschapsrecht (Brugge Business School)
  Master in Business Law (Universiteit Antwerpen)
 • carrière:
  Advocaat aan de balie Gent sinds 2001
  Vennoot Van Hoorebeke Advocaten sinds 2008
 • domeinen:
  Handelsgeschillen en handelscontracten
  Vennootschapsrecht en M&A
  Fiscaal recht en fiscale geschillen

> JEROOM JOOS (jeroom.joos@vanhoorebeke.be)
 • Mr. Jeroom Joos studies:
  Master in de Rechten (Universiteit Gent)
  Master in de Maritieme Wetenschappen (Universiteit Gent-Antwerpen)
 • carrière:
  Advocaat aan de Balie Gent sinds 2005
  Vennoot Van Hoorebeke Advocaten sinds 2013
 • domeinen:
  Maritiem recht en transportrecht
  Europees recht

 

SECRETARIAAT   

> NANCY GYSSELS (nancy.gyssels@vanhoorebeke.be)
 • Administratief medewerkster sinds 2011.


Van Hoorebeke BVBA