>> H O M E
>> V O O R S T E L L I N G
>> D I E N S T E N
>> T E A M
>> T A R I E V E N
>> N I E U W S
>> C O N T A C T
Van Hoorebeke BVBA

Van Hoorebeke Advocaten hanteert een transparant tariefbeleid.

     Voor de aanvang van de zaak wordt aan de cliŽnt een toelichting verschaft over de wijze van tarifering. Via een systeem van gedetailleerde tussentijdse staten en eindstaten verkrijgt de cliŽnt een perfect beeld van de kosten en erelonen die verbonden zijn aan de behandeling van het dossier. Provisies kunnen worden opgevraagd om voorzienbare kosten en prestaties te dekken.

     Over het algemeen wordt het ereloon van onze advocaten bepaald op basis van gepresteerde uren. In sommige gevallen wordt een zaak behandeld tegen een vaste vergoeding of in het kader van een abonnement.

     Hierna volgt een overzicht van de basistarieven van het kantoor (basis 2008), die weliswaar kunnen worden aangepast, naargelang:

 • het belang van de zaak;
 • de complexiteit van de zaak;
 • de financiŽle draagkracht van de cliŽnt;
 • de specialisatie;
 • het spoedeisend karakter;
 • het resultaat.
Het tarief dat in concreto zal worden gehanteerd, wordt steeds op voorhand aan de cliŽnt meegedeeld.

E R E L O O N

 • Mr. Karel Van Hoorebeke: 160,00 EUR/uur
 • Mr. Rebecca Denys, Mr. Frank Verhaegen, Mr. Jeroom Joos: 125,00 EUR/uur
 • Mr. Thomas Cochez: 100,00 EUR/uur
 • De duurtijd van verplaatsingen: 45,00 EUR/uur
 • Brieven, faxen en e-mails die loutere mededelingen bevatten worden aangerekend aan een forfaitaire tijdsduur van 5 minuten. De overige brieven, faxen en e-mails worden aangerekend aan de werkelijke tijdsduur.

K O S T E N

Secretariaats- en administratiekosten

 • Openen dossier: forfaitair 40,00 EUR
 • Correspondentie:
  - brieven en faxen 10,00 EUR/blad
  - e-mail 3,50 EUR/e-mail
  - aantekentaks en eventuele expresskosten worden apart aangerekend
 • Opmaak dagvaarding, verzoekschrift, contract, conclusie, edm.: 10,00 EUR/blad
 • Kopiekosten: 0,25 EUR/blad
 • Telefonie en fax: 10,00 EUR forfaitair

Verplaatsingskosten

 • Verplaatsingen met de wagen: 0,50 EUR/km
 • Verplaatsingen met vliegtuig, hotelkosten: betaalbaar volgens bewijskrachtige stukken

Procedurekosten

 • Gerechtsdeurwaarderskosten, rolrechten verzoekschriften, afschriften stukken, edm. worden vermeld in de kostenstaat en doorgerekend aan de cliŽnt

Overige kosten

 • De facturen of daarmee gelijkgestelde documenten van vertalers, accountants, consultants en buitenlandse correspondenten, worden op naam van de cliŽnt gesteld en door laatstgenoemde rechtsreeks aan de leverancier van de dienst voldaan, behoudens andersluidende afspraak.

Van Hoorebeke BVBA