>> H O M E
>> V O O R S T E L L I N G
>> D I E N S T E N
>> T E A M
>> T A R I E V E N
>> N I E U W S
>> C O N T A C T
Van Hoorebeke BVBA

      Wij adviseren, begeleiden en vertegenwoordigen onze cliŽnten inzake juridische procedures, transacties, arbitrages en bemiddeling, in elk van de hiernavolgende domeinen van het recht.

 • Handelsgeschillen en handelscontracten
  Deze rechtspraktijk omvat het onderhandelen en opmaken van alle types van commerciŽle contracten (koop-verkoop, handelsvertegenwoordiging, distributie, licenties, aanneming, leningen, garanties, enz.) en het vertegenwoordigen van cliŽnten in geschillen van commerciŽle aard.
  Voorts worden cliŽnten geadviseerd en bijgestaan in faillissementszaken, vereffeningen, gerechtelijke reorganisaties, schuldherschikkingen en beslag.

 • Vennootschapsrecht en M&A
  Dit rechtsdomein bestrijkt o.m. aandelentransacties, fusies, oprichting van joint-ventures, oplossing van conflictsituaties binnen vennootschappen, reorganisaties, enz.

 • Fiscaal recht en fiscale geschillen
  Het kantoor verleent bijstand aan haar cliŽnten in alle bedrijfsgerelateerde belastingmateries, zowel inzake directe als indirecte belastingen.

 • Onroerend goed
  Deze materie omvat transacties en betwistingen inzake eigendom van onroerende goederen, zakelijke genotsrechten (erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) en zakelijke zekerheden (hypotheken).

 • Publiekrecht, overheidsopdrachten en bouwrecht
  Van Hoorebeke Advocaten adviseert en vertegenwoordigt haar cliŽnten inzake de toepassing van publiekrechtelijk bepalingen en milieurecht. Een bijzondere expertise werd verworven in overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking, overheidsbedrijven en overheidsaansprakelijkheid. Tevens verleent het kantoor bijstand inzake de opmaak van bouwovereenkomsten en inzake bouwgeschillen.

 • Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht
  Het kantoor staat haar cliŽnten bij in arbeidsrechtelijke zaken (zowel inpidueel als collectief arbeidsrecht), sociale zekerheidsgeschillen, dossiers omtrent loonsvoorwaarden en voordelen voor werknemers, enz.

 • Europees recht
  Er wordt advies gegeven inzake Europees recht, voornamelijk aan cliŽnten die buiten de Europese Unie zijn gevestigd en in BelgiŽ een ondernemingsactiviteit wensen op te starten.

 • Maritiem recht en transportrecht
  Deze rechtspraktijk omvat geschillen inzake ladingschade, scheepsbeslag, koop-verkoop, aansprakelijkheid en verzekeringsrecht en algemeen verkeersrecht.

Van Hoorebeke BVBA